— Foto Bora

Ostale Usluge

OSTALE USLUGE

Raznovrsne usluge  deo su prednosti u ponudi naše radnje.

Pored fotografije kao izvornog postulata ove lepe zanatske delatnosti, naša radnje se u skladu sa tehnološkom revolucijom, prilagodila trendu i uvela u svoj asortiman mnoštvo novih usluga.